Vazdazeleno bilje

Biljke koje zadržavaju listove dulje od jedne vegetacijske sezone. Do odbacivanja listova dolazi sporadično, ali biljka nikada ne ostaje potpuno bez listova. Poseban značaj imaju tijekom zimskih mjeseci kada je u vrtovima većina vrsta u fazi mirovanja.

Edukacije za korisnike izravnih plaćanja