Rizom

Rizom ili podanak tip je podzemne stabljike koja služi kao spremnik hranjivih tvari. Izduženog je oblika, a sastoji se od članaka koji nastaju u više vegetacijskih razdoblja. Rizom imaju perunika, đurđica, kana.

Villa Giove
ruralno eu