Drenaža

Prolazi u tlu kojima otječe suvišak vode. Sloj od krhotina cigle, komadića stiropora i sl. koji se postavlja na dno uzgojne posude u svrhu lakšeg ocjeđivanja suvišne vode. Kvalitetna bitan je preduvjet uzgoja mnogih vrsta.