Pup

Cvjetni ili listni zametak, vidljiv na biljci u stanju mirovanja

Villa Giove
ruralno eu