Alkalno tlo

Tlo čija je pH vrijednost veća od 7.3. Poznato i pod nazivom vapnenasto tlo.

ruralno eu