Medna rosa

Ljepljiva slatkasta tekućina koju izlučuju lisne uši koje se hrane sisanjem biljnih sokova. Pojavljuje se na listovima i granama napadnutih biljaka. Često se na njih hvataju gljive čađavice, zbog čega cijeli list postaje crn, suši se i propada.