Pojmovi A-Ž

Ilovača

Tlo srednje teksture sastavljeno od podjednakih dijelova pijeska praha i gline sa dosta humusa. Kod odstupanja jedne komponente od ostalih govorimo o pjeskovitoj ilovači, glinastoj ilovači i sl. Obično je lako za obrađivanje.

Prijavite se za naš newsletter