Perlit

Malene granule načinjene od vulkanskih minerala koje se miješaju sa ostalim komponentama kako bi se dobio supstrat poboljšane prozračnosti. Najčešće se koristi u mješavinama za zakorjenjivanje reznica.