Humus

Kemijski složeni ostatci raspadnute biljne tvari u tlu. Naziv humus često se upotrebljava i za lisni humus – kompost koji se vrlo jednostavno može proizvoditi u svakom vrtu.