Dvogodišnje biljke

Biljke čiji se životni ciklus odvija kroz dvije kalendarske godine. U prvoj biljka niče i razvija se, a u drugoj nakon cvatnje i stvaranja sjemena ugiba. Dvogodišnje su biljke maćuhica, potočnica, šeboj, naprstak i brojne druge.

Krajobrazni projekti leaderboard