Sadnja ruža

Presadnice ruža se uglavnom prodaju kao one golog korijena, omotanog tresetom, zapakirane u plastičnoj vrećici ili kartonskoj ambalaži. Takve su sadnice pogodne za sadnju u jesen i proljeće, dok se kontejnirane sadnice mogu presađivati u većem dijelu godine.

Kvaliteta presadnica

Najbolje su ruže A klase koje imaju najmanje tri izdanka, za razliku od ruža B klase koje imaju dva izdanka. Ovakve su ruže najčešće premazane slojem zelenog voska, kojeg nikako ne treba skidati. S vremenom će se on sam oljuštiti. Kod kupovine obratite pozornost na stabljike koje moraju biti zelene. Ako pri blagom stiskanju prstima osjetite kako su sadnice premekane, ne kupujte ih.

Priprema terena za sadnju i način sadnje

 

Tlo za sadnju mora biti dobro odvodnjeno, rahlo i bogato humusom. Preporučljiva pH reakcija tla kreće se između 6-6,5. Ruže se sade na dobro pripremljen teren koji uključuje uklanjanje svog korova, te rahljenje tla do dubine od najmanje 50 centimetara. Pri obradi obavezno dodajte nešto humusa.

Prije sadnje, sadnicu 3-4 sata namačite u vodi.

Posadite je u 30-40 centimetara široku jamu. Dubina jame neka bude tolika, da u nju korijenje stane bez savijanja.

Pazite da mjesto cijepljenja bude oko 5 centimetara ispod površine. Na glinastim terenima, dno jame ispunite drenažnim materijalom.

Pri sadnji dodajte i nešto organskog gnojiva, a mineralno izbjegavajte. Jamu ispunite mješavinom iskopanog tla, komposta i organskog gnojiva.  Nakon što ste jamu ispunili, tlo uokolo biljke lagano utisnite.

Oko biljke napravite plitku zdjelicu u koju ćete dodavati vodu kod zalijevanja.

Tako mini ruže sadimo na razmak od 30 cm, hibridne čajevke i floribunde ovisno o varijetetu na razmak 45 – 100 cm, stablašice 120 cm, a penjačice 2 – 3 metra.