posadi sam

Malčiranjem štedite vrijeme i novac

Vjerojatno ste bezbroj puta pokušavali ukloniti korov sa gredice na kojoj je posađeno sezonsko cvijeće ili neke ukrasne vrste. I samo nekoliko dana nakon što ste gredicu oplijevili, korov se ponovno pojavio.

Ako ste ekološki svjesni pa vam primjena pesticida ni ne pada na pamet postoji dobar način kojim, ako ga već ne možete spriječiti, možete barem zaustaviti rast korova.

Naravno, riječ je o malčiranju.

Malčiranje je zapravo prekrivanje tla slojem za to prikladnog materijala, kao na primjer korom drveta, sijenom, borovim iglicama, piljevinom, kompostom i sl. Osim ovih prirodnih materijala, moguće je primijeniti i neke sintetske, primjerice plastične pokrove.

Kako malčirati?

Malč
Kora drveta

Malčevi organskog porijekla osim što će spriječiti isušivanje tla, i rast korova, u isto vrijeme će postupnim raspadanjem obogatiti tlo organskom tvari, te tako popraviti njegovu strukturu. Potaći će i razvoj korisne mikroflore tla. Ujedno će spriječiti i eroziju tla, a biljke koje rastu na malčiranim gredicama nakon kiša neće imati blatnjave mrljice po cvjetovima i listovima.

Temperatura tla na malčiranoj površini biti će ujednačenija i ljeti i zimi, pa će se na taj način umanjiti stres koji na biljke ostavljaju nagle promjene temperature.

Malčiranje je izvrstan način prirodnog nadziranja rasta korova. Nekoliko centimetara debeo sloj malča onemogućit će svjetlost korovu, pa on neće imati šanse da izraste. Stalnom primjenom, korov će se toliko iscrpsti, da će površina kroz nekoliko godina biti potpuno čista.

Koji malč upotrijebiti ovisi u prvom redu o onome, što nam je tog trenutka kao pogodni materijal dostupno, o biljakama posađenima na gredici koju malčiramo, ali i o površini koju malčiram. Tako ćemo ukrasni dio vrta u kojem često boravimo, gdje nam je smješten prostor za sjedenje ili terasa koristiti nešto “estetskije” materijale, primjerice usitnjenu koru drveta, dok neke druge djelove vrta (povrtne gredice) možemo malčirati i drugim materijalima.

Materijali za malčiranje

Kora drveta

Malč
Kora drveta

Kora drveta jedan je od najboljih materijala za malčiranje. Sastoji se od manje ili više usitnjene kore crnogoričnih stabala. Osim funkcionalne ima i estetsku funkciju, budući lijepo izgleda postavljen na površini.
Kod primjene kore drveta kao materijala za malčiranje, treba voditi računa o nekoliko stvari. Rastvaranjem kore drveta, mikroorganizmi troše dušik iz tla. Zato je prije malčiranja tlo potrebno obogatiti organskim gnojivima koja sadrže dušik. Kora drveta dodaje se u sloju debljine 5-7 centimetara.

Piljevina i usitnjeno drvo

I ova dva materijala poput kore drveća, odlični su materijali za malčiranje. Malč od usitnjenog drveta vrlo je sličan malču od kore drveta, s tom razlikom što se ovdje radi o mješavini usitnjenih grana i šiblja. Ovog materijala imat će u izobilju svi oni koji među svojim vrtnim pomagalima imaju I malu sjeckalicu za grane, a kakva je danas po prihvatljivim cijenama dostupna u našim trgovinama. Ovaj se uređaj svakako isplati nabaviti. Iako se na prvi pogled možda I ne bi reklo, piljevina je dugotrajan malč, kojeg lako možemo nabaviti. Odlična je za malčiranje gredica pod stablima I grmljem. Iako se često primjenjuje za malčiranje gredica na kojima je zasijano povrće ili cvijeće, piljevina, kao ni ostali malčevi dobiveni od drveta nisu pogodni, budući se raspadanjem drveta oslobađaju tvari koje mogu štetiti razvoju korijenja mladih biljčica.
Ovdje je uvijek bolje upotrijebiti malč od pokošene trave.

Pokošena trava

malč od pokošene trave
malčiranje s pokošenom travom

Malč od pokošene trave možemo primijeniti, samo ako na travnjaku nisu korišteni herbicidi. Ovaj je malč jeftin, i gotovo svima lako dostupan. Kratkog je vijeka u odnosu na ostale vrste, pa ga je potrebno obnavljati svaka 2-4 tjedna. Iako je najbolje pokošenu travu ostaviti na površini koju će ona postupnim rapadanjem obogatiti organskom tvari, iz estetskih razloga najčešće pribjegavamo njenom uklanjanju sa površina.

Pokošenu travu dodajemo u sloju od oko 4 centimetra, no kroz kratko vrijeme ovaj će se sloj smanjiti na polovicu. Kod dodavanja nikada nemojte zbijati slojeve, budući tada nastaju povoljni uvjeti za rast i razvoj mikroorganizama, koji će otkos brzo razgraditi pri čemu će doći do stvaranja neugodnog mirisa.

Malč od otpalog lišća

U jesen često muku mučimo gdje s tolikim količinama otpalog lišća. Važno je ne poslati ga na gradski deponij jer se u vrtu može korisno iskoristiti.

Može se baciti na kompostnu hrpu gdje će se brzo razgraditi na toliko koristan kompost, a može se njime I direktno malčirati gredice.

Pri dodavanju suhog lišća na gredicu ne pretjerujte u debljini sloja. Neka on bude 5-8 centimetara debeo. Tijekom zime će se djelomično razgraditi, tako da će do proljeća debljina sloja biti optimalna. No primjena suhog lišća I nije svugdje poželjna. Primjerice, nemojte ga primjenjivati u kamenjaru, gdje bi natopljen kišom mogao oštetiti neke biljke.

Borove iglice

Kod nas u primorju lako možemo doći do velike količine borovih iglica koje korisno možemo upotrijebiti u vrtu. Borove iglice ne možemo primjeniti svugdje, budući se njihovim raspadanjem tlo zakiseljuje. Zato se iglice koriste za malčiranje onih gredica na kojima su posađene kulture kojima kiselo tlo odgovara, kao primjerice hortenzije, azaleje, kamelija, bergenija i sl.

Ostali materijali za malčiranje

Novine (ne i magazini u boji) pogodan su materijal za kratkotrajno suzbijanje korova na gredicama. Koristimo li novinski papir, uvijek bi trebalo koristiti barem osmerostruki sloj. Nakon postavljanja novinskog papira, gredicu obavezno dobro natopimo, kako vjetar ne bi raznio papir. Dugotrajniji materijal od novinskog papira jest karton koji će se na površini održati i duže od jedne sezone.

malč
malčiranje PVC folijom

Plastične folije koje su propusne za zrak i vodu, odličan su odabir za gredicu s povrćem. Potrajat će nekoliko sezona. Jedini im je nedostatak što su znatno skuplje od ostalih materijala, ali će od svih ostalih najbolje kontrolirati rast korova, te sprječavati isušivanje tla. Najčešće se koriste za malčiranje gredica na kojima su posađene paprike, rajčice i dr.

Kokosova vlakna u poslijednje su vrijeme sve više u uporabi. Dobivaju se mljevenjem ljuske kokosovog oraha i zbog svoje lijepe, čokoladne boje, odličan su izbor za malčiranje cvjetnih gredica.

Vrlo brzo nakon postavljanja malča, shvatit ćete kako se uloženi trud, vrijeme i novac sigurno isplate. Već ovog proljeća nećete imati potrebe za svakodnevnim plijevljenjem korova, a i račun za potrošenu vodu sigurno će biti mnogo niži, budući se malčiranjem sprječava isparavanje vode iz tla.