Epifit

Biljka koja raste na nekoj drugoj biljci (najčešće u rašljama grana) bez parazitiranja. Vodu i hranjiva crpi iz atmosfere pomoću zračnog korijenja, koje se ne smije uklanjati sa biljaka. Najpoznatiji epifiti jesu brojne paprati, orhideje, bromelije.

ruralno eu