Cijepljenje

cijepljeni kaktusNačin razmnožavanja kod kojeg se na umjetan način stvara spoj između podloge i plemke, na način da tako spojene biljke u konačnici funkcioniraju kao jedna. Najčešće se primjenjuje u voćarstvu, ali i kod dobivanja odlika kod uzgoja ukrasnog bilja, kaktusa.