Vriježa

Puzajuća stabljika koja se mjestimično korjenčićima prihvaća uz tlo. Na taj se način biljka i razmnožava. Možda najpoznatija biljka koja tvori vriježe je jagoda.

ruralno eu