Supstrat

Uzgojna mješavina u koju se biljke siju ili sade. Razlikujemo supstrate za sjetvu, sadnju i dr. Osim kupljenih supstrata iste je moguće i samostalno pripremiti miješajući različite komponente.