Matična biljka

Biljka koja se upotrebljava kao izvor biljnog materijala, bilo sjemenskog ili vegetativnog (dijelovi biljke) za uzgoj novih biljaka. Od matične biljke, npr. hibiskusa, uzimaju se reznice u svrhu dobivanja novih biljaka.

ruralno eu