Malčiranje

Zastiranje tla raznim materijalima u svrhu sprječavanja isušivanja tla, rasta korova. Povoljno djeluje i na temperaturu tla. Najčešće se primjenjuju organski malčevi (kora drveta, piljevina, kompost, kokosova vlakna, kameni oblutci), ali i neki umjetni, primjerice plastične folije i sl.

Edukacije za korisnike izravnih plaćanja