Korjenova bala

Korijenje biljaka sraslo sa okolnim tlom. Korijenovu balu najčešće je prilikom ponovne sadnje potrebno rukama rastresti kako bi se potaklo proraštanje korijena kod ponovne sadnje.

Villa Giove
ruralno eu