Korjenova bala

Korijenje biljaka sraslo sa okolnim tlom. Korijenovu balu najčešće je prilikom ponovne sadnje potrebno rukama rastresti kako bi se potaklo proraštanje korijena kod ponovne sadnje.