Hibrid

Biljka nastala križanjem genetski različitih roditelja, najčešće različitih vrsta pripadnika istog biljnog roda i njihove sorte. Rijetko je moguće i križanje biljaka pripadnika različitih biljnih rodova.

Krajobrazni projekti leaderboard