Sadnja

posadi sam

Kvalitetan supstrat – garancija uspješnog uzgoja

Iako je danas s razvojem novih tehnologija, komercijalni uzgoj povrća i cvijeća baziran na uzgoju u tzv. inertnim supstratima (kamena vuna npr.), u kućnom uzgoju ukrasnog bilja, supstrati su i danas nezamjenjivi. (više…)

Pročitajte još