Sobno bilje

Biljke u stanu poboljšavaju kvalitetu zraka

Svjedoci smo kako je danas atmosfera sve zagađenija, posebice u velikim gradovima, gdje prašina, dim, ispušni plinovi automobila i drugi zagađivači utječu na kvalitetu zraka.

To se direktno odražava i na zrak u zatvorenim prostorijama, našim domovima, uredima. (više…)

Pročitajte još