Ukrasno bilje

Jednogodišnje penjačice

Uloga penjačica je mnogostruka. Osim što tvore ugodnu hladovinu, rabimo ih i za prekrivanje ružnih zidova, ograda. (više…)

Pročitajte još