Ukrasno bilje

Uzgoj u visećim posudama

Sadnja u viseće posude seže još u daleku povijest, kada su prostorije mnogih plemićkih kuća krasile viseće posude zasađene raznim papratima. S vremenom se košare «sele» na otvoreno, tako da ih danas susrećemo na balkonima, u vrtovima. (više…)

Pročitajte još